top of page

ילד נכה

האם הילד שלי זכאי לקצבת נכות? למה ילדים אחרים מקבלים יותר ממה שאנחנו מקבלים? האם הוצאות רפואיות נלקחות בחשבון?

קבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

כיצד-מוציאים-תו-נכה-1200x800_edited_edited.jpg

תו נכה

תו חניה לנכה ניתן לנכים על מנת להקל על ניידותם, בין היתר בכך מאפשר לנכים זכאים, להחנות את רכבם במקומות שמיועדים לנכים ובמקומות שהחניה לא מותרת בהם חנייה.קבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

נכות כללית

לקצבת נכות כללית זכאים מגיל 18 ועד גיל פרישה מי שחלה או נפצע, פיזית או נפשית, ממצב שהתפתח או ממצב מולד, שיימצא עומד בכל...

לקבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

פגיעה בעבודה

מי הוא נפגע עבודה, מה ההבדל בין תאונת עבודה למחלת מקצוע, איך להיות מוכר כנפגע עבודה וכיצד לקבל את הפיצויים או הקצבה המגיעה?

קבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך, לחץ על קרא עוד

Random Objects

נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם, לקבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

Napoleon Dog_edited.jpg

סיעוד

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו. הקצבה משולמת לפי 6 רמות זכאות, וכן ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד. לקבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

Illustrated Swimmer

ניידות

גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות לילדים ובוגרים שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לכל הטבה נקבעו תנאי זכאות ספציפיים, לקבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאותך.

שירותים מיוחדים

מה היא קצבת שירותים מיוחדים, מי זכאי לקבל אותה, מה לעשות כשאין 'מספיק' אחוזי נכות,
בדקית זכאותך.

bottom of page