top of page

.הנפקת.תג.נכה

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

במטרה להקל על נכים בתפקודם היום יומי במרחב הציבורי, אשר כתוצאה מנכותם סובלים מפגיעה בכושר הניידות, משרד התחבורה מנפיק תג נכה לנכים אשר מאפשר הקלות וחריגה מהחוק וכללי התחבורה המוכרים והידועים לכלל הציבור, למשל להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, כל זמן שהחניה אינה מפריעה לתנועה. 

 

על מנת שיונפק לנפגע תג נכה, עליו לעמוד בלפחות אחד מתנאי הזכאות הבאים: 

  1. אדם הזקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב מגבלות רפואיות, או שדרגת הנכות בניידות מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. 

  2. בעלי זכאות מהביטוח הלאומי, לאחר שקיבלו הודעה המודיעה על הזכאות.

  3. עיוורים.

  4. נכים מטעם אגף השיקום במשרד הביטחון.

 

תג חניה אחד יכול להיות משויך לשני כלי רכב, אם שניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם אם כלי הרכב אינם בבעלות הנכה.

תג חניה ינתן לצמיתות או לתקופה זמנית בהתאם למצב הרפואי של בעל הזכאות: פרקי זמן של שנה, שנתיים או שלוש שנים.

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות שמיועדים לנכים ובמקומות שהחניה לא מותרת בהם

bottom of page