top of page

ילד נכה

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

Wheelchair Athlete

הביטוח הלאומי מעניק קצבת נכות, להורים לילדים נכים, ילדים עם מחלות כרוניות עיכוב התפתחותי והפרעות שונות, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.

כך למשל ילדים עם מחלות קשות, אלרגיה, אפילפסיה, הפרעות דיבור, מוגבלות שכלית התפתחותית, שיתוק מוחין, תסמונות נדירות, בעיות התנהגות, הפרעת קשב וריכוז ועוד, יכולים להיות זכאים לקצבת ילד נכה, לתקופה זמנית או עד גיל 18, בשיעור קצבה משתנה.

  • ילד של מבוטח שהוא תושב ישראל. אם מדובר בילד עולה חדש שעלה בלי הוריו, תיתכן זכאות לקצבה בתנאי שעלה עם אפוטרופוס או בן משפחה.

  • הילד שוהה בישראל, אלא אם שוהה בחוץ לארץ מסיבות שונות המפורטות.

  • הילד שוהה בביתו ולא נמצא במוסד בתנאי פנימייה שניתנים בו שירותי שיקום סיעוד וריפוי. בתנאים מסוימים ההורים כן יקבלו קצבת נכות על אף האמור.

  • ילד שמאושפז בבית חולים למעלה משנה תיבחן זכאותו להמשך קצבה.

  • הורה לילד השוהה במסגרת אומנה אינו זכאי לקצבת ילד נכה. משפחת האומנה זכאית לתשלום חודשי ממשרד הרווחה.

תנאי זכאות

1,264 שקלים  – 50% קצבה

2,600 שקלים – 100% קצבה

4,757 שקלים – 188%

תוספת של 1,844 שקלים תשולם לילד מונשם.

רמות הזכאות של קצבת ילד נכה - חודשי

bottom of page